Perjalanan Hidup Ahli Sufi.

Sisipan dari blog Insan-Insan Pendakwah.
 

Seorang Sufi biasanya dia tidak mengaku dirinya Sufi. Yang pasti , seseorang yang tidak dibimbing oleh seorang atau lebih Nabi a.s tidak selayaknya menganggap dirinya Sufi. Terkadang , mereka yang sampai ke maqam yang tiada maqam pun hanya mengaku dirinya salik (pemula jalan kesufian). Mereka yang dibimbing sampai ke maqam yang tiada maqam tentunya diajari oleh Allah s.w.t sendiri.

Perjalanan Hidup Ahli Sufi.....
Selalunya mereka akan melalui inisiasi (initiation) contohnya pada awal perjalanan mereka akan bermimpi musyafahah ( bersalam) dengan ummahatul mukminin Saidatina Aisyah ( dalam kes Sh. Abdul Qadir Jilani rah. beliau bermimpi menyusu ( sebagai seorang bayi) dengan Saidatina Aishah r.anha) . Dalam perjalanan peningkatan maqam , mereka akan dihadiahkan khirqah atau jubah oleh guru mursyid mereka – dalam kes Sh. Al-Busiri ( pengarang Selawat Burdah) beliau bermimpi berjumpa Rasulullah s.a.w langsung diberi hadiah sehelai burdah kepadanya. Mereka diajari oleh Allah s.w.t untuk mengamalkan zikir dan wirid berdasarkan pemerhatian (pembukaan) yang telah ditunjuki oleh Allah s.w.t , contohnya mereka akan melihat jasad mereka yang sedang sakaratul maut memberi salam “ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilayaumilkiyamah” ( kaki kanan beri salam kepada kaki kiri , tangan kanan memberi salam kepada tangan kiri dan seterusnya) – maka , mereka pun menggunakan salam ini kepada orang-orang yang dikasihi mereka.

Allah s.w.t akan memberi nama rahsia kepada mereka sebab nama yang diberikan oleh ibubapa mereka tidak menepati kehendak Allah s.w.t atau mungkin Allah sengaja ingin merahsiakan nama mereka dikalangan manusia sendiri. Ini dibuktikan dengan pelbagai riwayat dimana nama para anbiya’ termasuk nama Rasulullah s.a.w sendiri diberi oleh Allah s.w.t melalui mimpi . Dikalangan sahabat nama Saidina Ali kar. juga diberi oleh Allah s.w.t kepada ibunya melalui mimpi. Dalam perjalanan hidupnya mereka akan mengalami mikraj – seperti Nabi s.a.w sebab perkara ini adalah sunnah . Ada beberapa mod mikraj : satu mikraj dalam mimpi , satu lagi ketika melaksanakan solat (selalunya akan berada di Sidratul Muntaha ) dan satu lagi ketika melakukan zikir atau dalam keadaan pengsan sebab rindu-dendam kepada Allah s.w.t ( selalunya ke bawah Arsy ). Isra’ pula selalunya dilaksanakan ketika solat juga iaitu menghantar roh memasuki Kaabah .

Seseorang ahli Sufi itu akan mencapai haqqul yakin sebab Allah s.w.t memberi peluang untuk dia melihat surga, neraka , Sidratul Muntaha ( dan melihat penempatannya di situ) titian syirat dan lain-lain. Sebahagian besar menyingkapan ini berlaku ketika ahli Sufi ini melakukan zikir atau puji-pujian kepada Allah atau ketika membaca Selawat , samada diiringi oleh para malaikat , dibawa oleh Nabi s.a.w atau para sahabat baginda dan para wali qutub. Dia akan dibimbing oleh gurunya untuk melaksanakan solat daim ( sentiasa membawa zikir ) dan duduk dalam keadaan sentiasa fana’ atau lebih tinggi lagi fana’ baqa’ billah. Dia tahu kedudukan menginati Allah s.w.t diwaktu pagi dan diwaktu petang sebab dia dapat meletakkan kepentingan itu untuk melihat wajah Allah (masimum dua kali dalam sehari ) disruga nanti. Dia dapat menyelami keadaan mengapa jika kita buat satu bulatan ( contohnya ketika bertahlil atau membaca Yasin) tidak dibenarkan seseorang duduk di dalam bulatan itu- apa yang ada di tengah bulatan itu dapat dilihatnya.

Keadaan ( atau hal ) seorang Sufi

Seseorang ahli Sufi dapat membuktikan apa yang orang awam selalu ditanya dan tidak dapat menjawab : apa buktinya Fatihah itu Ummul Kitab? Dengan membaca Fatihah kepada seseorang Nabi a.s atau malaikat , Nabi a.s atau malaikat itu terus hadir dihadapannya –itulah pembuktiannya. Hal atau keadaan seorang Sufi sentiasa menuju kea rah insanul kamil (atau nafsu kamaliyah). Jika dia berada lama dalam hal ini , diharus turun balik ke nafsu mutmainnah kerana menjadi tugasnya untuk bercampur dengan manusia dan menyebarkan misinya untuk membawa manusia mengenal Allah s.w.t. Dia membawa nubuwwah dalam wilayah , kerana wilayah itu lebih am (general) dari nubuwwah. Dia rapat dengan al-Quran dan memahami hakikat al-Quran dalam dirinya – itu sebabnya akalnya bernama aqal Qur’ani ( ini terbukti mengikuti sunnah sebab Nabi Muhammad s.a.w sendiri dihuraikan oleh Saidatina Aisyah r.a sebagai Quran berjalan) . Antara hal-hal yang pelik berlaku ialah Quran turun dari langit terus masuk ke kepala dan dadanya ( dua peristiwa yang berbeza) selalu pada suatu malam Jumaat atau ketika waktu khutbah Jumaat . Dengan prasyarat (dalam bentuk tajalli ini) ini dia akan dapat memahami makna batin al-Quran (selain daripada makna zahir yang boleh dipelajari dari tulisan para Imam –imam mufassirin yang terkenal seperti Ibn Kathir , al-Qurtubi dll) , had dan mathla’nya. 4 dimensi al-Quran ini pula melambangkan pendedahan tentang rahsia alam nasut (makna zahir) , alam malakut (makna batin) , alam jabarut ( hadd) dan alam lahut ( mathla’). Dalam makam-makam dan waktu tertentu ahli Sufi ini akan diajari oleh salah seorang dari 25 nabi-nabi a.s . Itu sebabnya Ibn Arabi menulis kitab Fusus al-Hikam untuk menerangkan dan menghuraikan hikmah-hikmah para anbiya’ tersebut untuk ahli Sufi akan datang kerana hikmah mengatasi ilmu pengetahuan manusiawi. Dia dapat dengan inayah Allah s.w.t mengosongkan jiwanya untuk menerima hikmah ini kerana ilmu kenabian dan wilayah adalah ilmu yang tidak berdasarkan akal melainkan diganti oleh Allah s.w.t dengan akal Qur’ani , bukan akal biasa yang berfikir mengikut hukum fizik ( sebab musabab).

Diantara bukti atau tanda kenaikan maqam seseorang ahli Sufi ialah penerimaan khirqah (jubah) atau mungkin burdah (serban atau kain penutup kepala) . Ini selalunya diterima atau disampaikan oleh gurunya daripada orang lain . Dengan memakainya dia akan dapat bertabarruk dan dapat mengalami hal (keadaan) orang yang pernah memakainya – contohnya dapat melihat cahaya Dzat Allah s.w.t seperti yang dialami Nabi Musa a.s . Penyingkapan lain antaranya ialah mengalami dan menyelami zaman perjanjian dengan Rabb iaitu zaman roh melakukan perjanjian dengan Allah s.w.t iaitu era “ alastu birobbikum , qolu bala syahidna” – almasyadu tauhidi .

Jika dia berbuat kesalahan , gurunya akan memerintahkannya melaksanakan solat taubat yang perlbagai : antaranya solat taubat anggota luar ( tangan , kaki, hidung , mulut , mata dan telinga) dan juga solat taubat anggota dalaman dan juga 7 lathaif. Allah s.w.t akan membuka sebahagian rahsia roh – selain daripada melihat rohani seseorang dalam pelbagai wajah dia juga akan dapat melihat roh pelbagai objek contohnya roh Kaabah dan roh Hajar Aswad. Oleh itu dia tidak hairan mendengar cerita bagaimana para waliyullah zaman dahulu (contohnya Sh. Ahmad Yasawi rah.) dapat menghadirkan Kaabah dan Hajar Aswad dihadapan anak muridnya. Kerana memahami dan mengenal roh Hajar Aswad misalnya , bukan saja dia akan kucup tetapi dia juga akan memeluk Hajar Aswad itu sebab roh Hajar Aswad itu “adalah Dia dan bukan Dia” sekaligus – itu sebabnya hadith menyebutkan bahawa mereka yang mencium Hajar Aswad sebenarnya bersalaman dengan Tangan Allah s.w.t.

Mereka akan melihat banyak pembuktian hadith dalam perjalanan hidup mereka , antaranya melihat malaikat mengajar mereka yang belum khatam al-Quran sewaktu hidupnya , dengan al-Quran di dalam kubur (alam barzakh). Ini selalunya berlaku kepada mereka yang menyesal dan kemudian bersungguh-sungguh untuk menperdalami al-Quran diwaktu tua. Oleh itu , penampakan ini sebenarnya adalah maksud “ Carilah (pelajarilah) ilmu hingga ke liang lahad”. Dia akan selalu terkenang kata-kata azimat gurunya “ orang yang bodoh masuk neraka, orang yang pandai masuk surga” – sebab orang yang bodoh itu malas mencari ilmu sedang orang yang pandai itu rajin dan berusaha bersungguh sungguh mencari ilmu.


Dalam banyak keadaan Nabi-nabi yang datang mengajarinya adalah dari kalangan ulul azmi – mereka jugalah yang menjaga Lathaif-lathaif dalam diri kita. Kadang- kadang tersingkap (ini selalunya berlaku atas keperluan atau permintaan dari seseorang) penampakan samada seseorang itu bercakap bohong atau benar atau dapat melihat penceramah agama yang bercakap dalam TV keadaan sebenar orang itu – sebab cahaya atau zulumat yang keluar dari mulutnya dapat dilihat. Mereka juga memahami bahawa makhluk-makhluk bathil juga adalah ciptaan Allah s.w.t dan selalau meletakkan perlindungan dalam doa “ Aku berlindung dariMu dengan Mu”. Dalam banyak keadaan manusia biasa akan selalu memandang serong terhadap banyak perbuatannya – tapi dia tidak memperdulikan pandangan manusia sebaliknya dia taat terus kepada perintah Tuhannya , sebab dia melihat “kebatinan” sesuatu perbuatan dan tidak menumpukan kepada zahirnya perbuatan itu. Mereka juga akan mengalami mikraj (sebagaimana yang dihurai oleh Imam Qusyairi bahawa Rasulullah s.a.w mengalami mikraj secara ruh 33 kali sebelum mikraj dengan jasad dan ruh) secara ruh selain daripada mikraj ketika solat ( ke Sidratul Muntaha atau bawah Arsy).Dia akan diajari oleh gurunya banyak ilmu yang tidak tertulis dalam kitab atau buku yang merupakan sebahagian daripada ilmu asrar (rahsia) yang hanya boleh diajar kepada orang yang layak – dalam kes ini seseorang sufi itu diberi penempatan khawas oleh gurunya untuk seterusnya mencapai maqam khawasul khawass. Keadaannya adalah seperti yang disebut dalam al-Quran “ Masing-masing kelompok tempat minumnya sendiri “ (Al Baqarah 2 ayat 260) , sedang gurunya seperti Rasulullah s.a.w akan mengatakan “ Aku hanya seorang manusia biasa seperti kamu” ( Al Kahfi 18 ayat 110). Kekusyukan dalam setiap ibadatnya (khasnya solat dan zikir) sangat penting baginya agar dia tNya

Sementara khauf khususul khusus daripada terhijab dengan buruk tingkahlaku dan adab sopan terhadapNya.

Seterusnya beliau berkata tentang raja” (harapan kepada Allah s.w.t) sebagai berikut:

Raja’ orang awam ialah sebaik-baik tempat kembali dan memperolehi ganjaran pahala, raja’ khawass ilah mencapai keredhaan dan kedekatan dengan Allah s.w.t sementara raja’ khasul khawass ialah tamkin dalam syuhud serta bertambah peningkatan terhadap rahsia-rahsia Allah s.w.t yang merupakan Raja Yang DiSembah.

Kaum Sufi adalah kaum melakukan amal kerana ingin mendapatkan surga atau kerana takutkan neraka, seperti dalam satu riwayat tentang satu knkan oleh Allah s.w.t “ Bukankah telah datang kepada manusia waktu dari kehidupannya , ketika ia bahkan belum boleh disebut” ( Surah 76 ayat 1). Banyak juga hikmah yang dia dapatkan dan salurkan kepada orang ramai (khasnysaying dan kesetiaan adalah bunganya ; kemiskinan , peleburan diri (fana’) , keberhasilan dan keselamatan adalah ranting- rantingnya.


Kosmologi Sufi: Ilmu Yang Tertinggi dalam Pandangan Sains Islam

I. PengenalanTidak dapat dinafikan bahawa ilmu para anbiya’ Allah dan kekasih Allah ( waliyullah) merupakan ilmu yang tertinggi , sebahagiannya yang dapat dicerap secara zahir berupa mukjizat dan keramat namun bahagian yang batin atau asrar hanya dapat dicerap oleh para ahli makrifat ( ahli Sufi muhaqqiqin) . Dalam banyak kajian perbandingan yang dilakukan oleh para sarjana Muslim dan sarjana Barat , seolah-olah terdapat percanggahan di antara Islam yang diamalkan oleh majoriti Muslim dengan ahli Sufi (kebanyakannya kumpulan Tarekat) dan juga percanggahan di antara pelaksanaan syariat dan muamalat yang diamalkan oleh kebanyakan orang islam berbanding orang Sufi. Ada dua sebab mengapa perbezaan itu seolah-olah wujud, pertama kerana para pengkaji kurang memahami amalan (zahir dan batin) orang Sufi dan kedua , atas sebab tujuan tertentu (politik , munafik , sabotaj dan lain-lain) untuk memburukan dan mempertelagahkan pelbagai golongan dalam Islam , sedangkan jelas terdapat tiga golongan dari segi pengamalan Islam iaitu awam, khawass dana khawasul khawass. Kertas ini cuba menghuraikan beberapa aspek kosmologi Sufi dengan tujuadad (kesediaan) untuk menerima ilmu dan tajalli ini adalah menurut usaha masing-masing. Di sini diperturunkan beberapa tanda kewalian ( tahap terakhir jalan Sufi iaitu menjadi Kekasih Allah s.w.t). Antaranya:

Mempunyai lebih dari satu nama rahsiaDisahkan sebagai “gembala “ Allah s.w.t (tanda awal) – sebabnya , selepas ini mereka perlu mengembala manusia.Terbuka langit ketika ditalqinkan (tanda awal)Banyak kali berjumpa denur dengan manusia dan menyebarkan misinya untuk membawa manusia mengenal Allah s.w.t. Dia membawa nubuwwah dalam wilayah , kerana wilayah itu lebih am (general) dari nubuwwah. Dia rapat dengan al-Quran dan memahami hakikat al-Quran dalam dirinya – itu sebabnya akalnya bernama aqal Qur’ani ( ini terbukti mengikuti sunnah sebab Nabi Muhammad s.a.w sendiri dihuraikan oleh Saidatina Aisyah r.a sebagai Quran berjalan) . Antara hal-hal yang pelik berlaku ialah Quran turun dari langit terus masuk ke kepala dan dadanya ( dua peristiwa yang berbeza) selalu pada suatu malam Jumaat atau ketika waktu khutbah Jumaat . Dengan prasyarat (dalam bentuk tajalli ini) ini dia akan dapat memahami makna batin al-Quran (selain daripada makna zahir yang boleh dipelajari dari tulisan para Imam –imam mufassirin yang terkenal seperti Ibn Kathir , al-Qurtubi dlldap Salman r.a ) – samada disahkan oleh Rasulullah s.a.w sendiri atau Saidatina Fatimah r.a .Pengesahan wilayah oleh gurunya dengan dihadiri para maliakat , wali qutb dan Rasulullah s.a.w sendiri beserta beberapa Nabi a.s lain (khasnya yang pernah mengajarnya secara ladunni).Menyintai orang Arab – ini kerana seorang Sufi ini bila berjumpa para Nabi a.s dan para malaikat a.s semua mereka berjubah dan beserban –iaitu berpakaian seperti seorang Arab. Itu sebabnya, salah satu panggilan Nabi s.a.w ialah “ Ya Arabiyyun”.Selalu duduk dalam sabar dan syukur ( tanda awal) . Contohnya tuduhan dan fitnah banyak berlaku . Nabi s.a.w sendiri dituduh orang gila. Nabi Sulaiman a.s dituduh seorang pengamal sihir. Oleh itu , dia yang duduk dalam sabar dan syukur ini tahu bagaimana dan untuk apa ayat “ Innahu min Sulaiman wainnahu Bismillah ArRahman ArRahim” digunakan.Kesimpulannya

Sebarang tulisan dan huraian tentang Sufi dan amalan Sufi mestilah dilakukan oleh orang yang sudah mengalaminya. Menjadi satu kesalahan jika orang yang tidak bertarekat dan menjalani perjalanan Sufi menulis tentangnya sebab selok belok dan liku –liku perjalanannya agak rumit dan memerlukan banyak mujahadah serta tunjuk ajar daripada guru yang mursyid.

Seperti yang dihurai oleh seorang ahli Sufi mazhab Shafie , Ala adDawlah as Simnani ((1261-1336) dalam kitabnya Syaqaiq al Hada’iq) , jalan Sufi diumpamakan sebagai sebuah pohon :

Dosa dan taubat adalah akarnya, pembebasan diri ( dari kepentingan duniawi) dan pengasingan diri adalah kulitnya , pengakuan akan keEsaan Allah adalah buahnya , kesabaran , kesucian, ketelusan dan kesalihan adalah daunnya; doa (wirid) , malu, kasih saying dan kesetiaan adalah bunganya ; kemiskinan , peleburan diri (fana’) , keberhasilan dan keselamatan adalah ranting- rantingnya.


Kosmologi Sufi: Ilmu Yang Tertinggi dalam Pandangan Sains Islam

I. PengenalanTidak dapat dinafikan bahawa ilmu para anbiya’ Allah dan kekasih Allah ( waliyullah) merupakan ilmu yang tertinggi , sebahagiannya yang dapat dicerap secara zahir berupa mukjizat dan keramat namun bahagian yang batin atau asrar hanya dapat dicerap oleh para ahli makrifat ( ahli Sufi muhaqqiqin) . Dalam banyak kajian perbandingan yang dilakukan oleh para sarjana Muslim dan sarjana Barat , seolah-olah terdapat percanggahan di antara Islam yang diamalkan oleh majoriti Muslim dengan ahli Sufi (kebanyakannya kumpulan Tarekat) dan juga percanggahan di antara pelaksanaan syariat dan muamalat yang diamalkan oleh kebanyakan orang islam berbanding orang Sufi. Ada dua sebab mengapa perbezaan itu seolah-olah wujud, pertama kerana para pengkaji kurang memahami amalan (zahir dan batin) orang Sufi dan kedua , atas sebab tujuan tertentu (politik , munafik , sabotaj dan lain-lain) untuk memburukan dan mempertelagahkan pelbagai golongan dalam Islam , sedangkan jelas terdapat tiga golongan dari segi pengamalan Islam iaitu awam, khawass dana khawasul khawass. Kertas ini cuba menghuraikan beberapa aspek kosmologi Sufi dengan tujuan agar sebahagian daripada ilmu dan amalan mereka dapat difahami , sebahagian besar daripadanya merupakan amalan batin Rasulullah s.a.w dan mengaitkan aspek Kosmologi Alam Semesta ( alam kabir) dengan Kosmologi Insan ( alam saghir). Dengan cara ini maka jelaslah hubungan harmoni di antara manusia dan alam semesta , yang kedua-duanyalam malakut (makna batin) , alam jabarut ( hadd) dan alam lahut ( mathla’). Dalam makam-makam dan waktu tertentu ahli Sufi ini akan diajari oleh salah seorang dari 25 nabi-nabi a.s . Itu sebabnya Ibn Arabi menulis kitab Fusus al-Hikam untuk menerangkan dan menghuraikan hikmah-hikmah para anbiya’ tersebut untuk ahli Sufi akan datang kerana hikmah mengatasi ilmu pengetahuan manusiawi. Dia dapat dengan inayah Allah s.w.t mengosongkan jiwanya untuk menerima hikmah ini kerana ilmu kenabian dan wilayah adalah ilmu yang tidak berdasarkan akal melainkan diganti oleh Allah s.w.t dengan akal Qur’ani , bukan akal biasa yang berfikir mengikut hukum fizik ( sebab musabab).

Diantara bukti atau tanda kenaikan maqam seseorang ahli Sufi ialah penerimaan khirqah (jubah) atau mungkin burdah (serban atau kain penutup kepala) . Ini selalunya diterima atau disampaikan oleh gurunya daripada orang lain . Dengan memakainya dia akan dapat bertabarruk dan dapat mengalami hal (keadaan) orang yang pernah memakainya – contohnya dapat melihat cahaya Dzat Allah s.w.t seperti yang dialami Nabi Musa a.s . Penyingkapan lain antaranya ialah mengalami dan menyelami zaman perjanjian dengan Rabb iaitu zaman roh melakukan perjanjian dengan Allah s.w.t iaitu era “ alastu birobbikum , qolu bala syahidna” – almasyadu tauhidngun dengan pelbagai khanqah dan zawiyah ditubuhkan di seluruh Amerika dan Eropah mengikut model tradisional khasnya model Morokko dan Tunisia. Dapat dirasai bahawa minat Barat terhadap Sufisme banyak berkait dengan hal kesihatan jiwa atau psikologi jiwa. Amalan zikir dan cara ahli Sufi berfikir dan bermuamalat ( dibandingkan cara majority amalan Muslim yang awam) nampaknya telah dapat menarik minat ramai orang Barat yang rata-rata adalah ateis atau hanya Kristian ikut-ikutan. Kosmologi sufi mencangkum psikologi dan amalan perubatan ( lihat Laleh Bakhtiar (1) ). Banyak kajian telah dilakukan terhadap amalan dan kosmologi Sufi ( sila lihat rujukan di Lampiran 1,2 oleh Ken Lizzio (2)). Kertas ini hanya memberikan satu ringkasan dan pengkategorian kosmologi Sufi berdasarkan perkembangan terkini.

III. Sains Islam dan Sufisme

Dalam zaman dimana manusia semakin rakus terhadap pembangunan material , Islam yang menekankan aspek akhirat lebih daripada aspek dunia , pahala lebih daripada harta dan amalan lebih dari hasilkerja tangan semakin luntur daripada pemahaman dan keutuhan akidah ummah. Maka Sains islam yang pernah dibangunkan oleh golongan ahli kalam bagi menangani masalah alam ghaib dan sudut batin Islam secara rasional perlu dikembangkan dan digiatkan lagi pengkajian dan penghayatannya agar ummah tidak akan tenggelam dengan arus kerakusan material dan harta serta pangkat yang sebenarnya direka oleh manusia juga. Bidang sufisme yang berkembangan semenjak Hasan al-Basri (yang belajar daripada beberapa sahabat Nabi s.a.w termasuk cicit Nabi s.a.w iaitu Jaafar as Sadiq ) dan seterusnya pemuka-pemuka Baghdad yang lain seperti Sirri as-Saqoti dan Junaid al Baghdadi dan Rabiah al Adawiyyah semakin tercabar pada zaman perkembangan aliran Muktazilah dan kemudiannya golongan syariati atas nama penyucian agama daripada bid’ah oleh Ibn Taimiyyah. Salah seorang guru Sufi terkenal yang digelar Sheikh al-Akbar ialah Ibn Arabi al-Hatimi yang telah menukilkan lebih 350 kitab aliran ini , tidak pernah ditentang oleh mana-mana ulama yang muktabar pada zamannya mahupun dalam masa 200 tahun selepas kematiannya tetapi mula dipertikaikan oleh ulama lain selepas itu. Di alam Melayu , tulisan Ibn Arabi dan tulisan ahli Sufi lain yang sealiran antaranya dari tareqat Naqshabandiyah , Shattariyah , Ahmadiah dan Rifaiyah yang mendukong ajaran martabat tujuh , Nur Muhammad dan wihdatul wujud memang senang diterima (lihat beberapa tulisan mengenainya oleh Muhammad Uthman El-Muhammady (3)) . Ini kerana , konsep dan amalan yang diterapkan di Nusantara yang diperkenalkan oleh Wali Sembilan adalah dalam aliran ini , diperkuatkan lagi oleh tokoh-tokoh Sufi Nusantara seperti Hamzah Fansuri , Samshuddin Sumatrani , Abdul Rauf Singkel, Sheikh Abdul Muhyi , Abdul Samad al-Palembangi dan tokoh-tokon Pattani seperti Sh. Daud al-Fatani dan lain-lain. Hanya dalam kes Hamzah Fansuri , beliau telah ditentang oleh Nurudin al-Raniri tetapi itupun selepas kematiannya – dan huraian tentang kesilapan hujjah Nurudin al-Raniri terhadap Hamzah Fansuri menjadi tajuk tesis terkenal Syed Naquib al-Attas yang diserahkan kepada Univ. of London pada tahun 1972. Dari banyak segi , pandangan dan tulisan para ahli Sufi sukar digugat – antaranya disebabkan oleh bagaimana ilmu dan hikmah pada ahli Sufi muhaqqiqin itu didapatkan terus daripada ilmu para anbiya’ dan pengajaran langsung daripada Allah s.w.t sendiri. Pembuktian ilmu pada ahli Sufi didapatkan secara dzauqi dan pengalaman langsung , tidak kepada rasional atau jalan pemikiran yang boleh dikelaskan sebagai tasauf falsafi. Bagi pembaca yang berminat terhadap pemikiran tasauf dan Sufisme terkini bolehlah merujuk kepada kitab Abdul Qadir Isa berjudul “ Haqaiq at Tasawuf” (4).


IV. Wujud dan wajibul wujud *

Wujud dan wajibul wujud merujuk kepada kewujudan Allah s.w.t sebelum Dia memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Dalam hiraki Martabat tujuh ini bermakna di dalam alam ahdah ini semua makhluk, ilmu tentang makhluk dan apa yang akan terjadi di masa depan terpendam dalam Diri Allah yang Esa dan Azali itu (lihat Lampiran 1) .Selepas terjadinya makhluk melalui alam wahdah , alam ahadiyah , alam ruh, alam ajsam dan alam insan itu maka tauhid yang sebenar yang boleh dikekalkan dihuraikan oleh konsep wihdatul wujud. Bagi aliran Sufi , pemahaman tentang “asal usul” kejadian manusia wajib diketahui untuk mencapai hakikat penghambaan kepada Tuhan dan mencapai maqam mengenal diri. Tuhan yang ghaibul ghuyub itu tak bakal akan dapat diketahui tetapi dengan mencapai makam mengenal diri , maka manusia ini akan dapat berhubung dan berkata-kata dengan Tuhannya . Pentingnya pemikiran dan tafakur tentang ketuhanan dan tuhid banyak disebut dalam Al-Quran. Junaid al Baghdadi sendiri pernah berkata : Majlis yang paling mulia ialah duduk dalam medan tauhid dengan berfikir. Di sebabkan perjalanan ahli kalam yang dating dari pelbagai latarbelakang dan kecenderungan yang lebih kepada rasionalisasi ( bukan pengimbangan rasionalisasi dengan sunnah ) maka Imam al-Ghazali kemudiannya dapat mengimbangi dan menjadi aliran Sufi yang dapat diterima ramai . Banyak daripada ulama Melayu menganggap Imam al-Ghazali tergolong dalam aliran Ishraqi ( lihat misalannya buku Hikmah Ishraqi oleh Mohd. Zaidi Abdullah). Menurut Ibn Ajibah ( salah seorang pemuka Sufi yang member I Syarah kepada Kital Hikam Ibn Athaillah) berkata:

Fikir merupakan jalan hati menujut hadhirat Rabb. Ia mempunyai dua bahagian: Pertama, fikir yang membenar dan berserta dengan iman dan kedua , fikir syuhud dan a’yan. Tiada sesuatu yang lebih bermenafaat bagi hati berbanding uzlah yang disertai dengan fikir.

Dalam perjalanan menuju hakikat wujud ( alam khalq – semua makhluk yang diciptakan Allah) dan wajibul wujud (Allah s.w.t sendiri), ada di antara mereka (ahli Sufi yang sampai ke peringkat wahdatul af’al (perbuatan) iaitu secara dzauq dan syuhud. Ini dibuktikan oleh ayat 17 surah al-Anfal :

Dan bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar akan tetapi Allahlah yang melontar”.

Ada ahli Sufi yang mencapai maqam wahdatus sifat secara dzauq dan syuhud. Dia mengecapi makna yang difirmankan oleh Allh s.wt iaitu ayat 30 surah al Insan:

Dan tidak kamu menghendaki kecuali bila dikehendaki Allah s.w.t

Serta apa yang dihurai oleh hadiths iaitu:

Maka apabila Aku menyintainya, Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dan penglihata yang

dia melihat dengannya.

Peringkat ini juga boleh dianggap sebagai satu peringkat wusul.

Diperingkat yang lebih tinggi lagi ialah maqam fana’ fizzat lalu dia menyaksikan sifat segala sesuatu berlawanan dengan kewujudan Allah s.w.t. Dia mengecapi apa yang disebut dalam hadiths:

Kalimah paling benar yang dikatakan pentyair ialah kata-kata Labid: Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil………..

Syuhud dan a’yan itu merupakan keadaan seseorang itu tercengang dan bingung dengan kebesaran yang ditunjukkan serta rahsia yanag ditunjukkan oleh Allah s.w.t kepadanya , sehingga dia terdiam dan tidak dapat berkata-kata. Itu sebabnya beberapa pemuka Sufi membawa doa “ Wahai Allah s.w.t , jadikanlah aku lebih bingung lagi!”.

*Ustaz Mohd Zaidi Abdullah telah mencadangkan agar “wujud dan wajibul wujud” menjadi titiktolak Pengislaman Ilmu atau Pengislaman Sains.

V. Memandang ke Alam Malakut dan Jabarut dengan Mata Batin (Basyirah)

Sheikh Ahmad al-Rifai ( kitab Al Burhan Al-Muayyad) menulis:

Daripada takut akan timbulnya muhasabah. Daripada muhasabah akan timbulnya muraqabah dan daripada muraqabah , hati akan sentiasa sibuk bersama Allah s.w.t.

Dari sini jelas bahawa kaum Sufi lebih mementingkan pekerjaan dan lintasan hati , walaupun syariat tetap diutamakan. Tareqat adalah jalan menuju kepada Allah s.w.t yang diambil cara dan jalannya dari kalangan para sahabat r.a dan tabiin, sedangkan hakikat dipelajari melalui guru yang mursyid yang telah dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w sendiri secara ladunni , mimpi atau rukyah sedangkan makrifat adalah pemberian dan anugerah Allah kepada mereka yang sentiasa mendampingi (syuhbah) para ulama Sufi yang muhaqqiqin .

Ajakan kepada jalan tareqat iaitu jalan mengenal diri dan setrusnya mengenal Allah s.w.t demi mencapai ilmu yang tertinggi ( iaitu ilmu tentang Ketuhanan) disebut dalam al-Quran dalam surah Az Zaariyat ayat 50:

Maka segeralah kembali kepada Allah , sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu.

Itu sebabnya salah satu tanda bahawa seseorang itu diterima dalam jalan tareqat ( jalan suluk , jalan menyendiri ) ialah selalunya bermimpi berjumpa dengan paran Nabi a.s termasuk Rasulullah s.a. dan kemudiannya dengan para sahabat r.a , tabiin atau waliyullah yang lain , termasuk para malaikat. Panggilan untuk bersama (syuhbah) dengan ulama muhaqqiqin ( guru mursyid , termasuk para arwah yang menjadi kekasih Allah s.w.t) disebut dalam firman Allah s,.wt dalam surah Taubah ayat 119:

Wahai orang yang beriman , bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar.

Mereka mengajak untuk kembali kepada Allah ( surge dunia ketika hidup dan surge akhirat selepas mati) seperti yang difirmankan dalam surah Al-Qamar ayat 55:

Ditempat yang disenangi (penuh kebahagiaan) di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa .

Jelas bahawa perjalanan pemula ahli Sufi (salik) adalah perjalanan batiniah diikuti dengan perubahan kepada zahiriah dan setrusnya pembaikan kepada batiniah itu sehingga salik itu dapat melihat secara batiniah alam-alam malakut dan alam jabarut serta mencapai kenikmatan beribadat ( surga dunia) samada sendirian ( biasanya membawa zikir mufrad dan lain-lain isim ) mahupun berjemaah ( khalwah , uzlah , qiyamullail dan muzakarah secara berkelompok).

Para ahli Sufi juga banyak membuat perbezaan di antara amal-amal orang awam , khawas dan khawasul khawass. Sebagai contohnya , Ibn Ajibah ( dalam kitab Mikraj at Tasawuf Ila Haqaiq at Tasawuf) menukilkan dalam bentuk nazam (tentang khauf- takut kepada Allah s.w.t):

Khauf awam daripada siksaan dan luput pahala

Khauf khusus daripada celaan Allah dan jauh daripadaNya

Sementara khauf khususul khusus daripada terhijab dengan buruk tingkahlaku dan adab sopan terhadapNya.

Seterusnya beliau berkata tentang raja” (harapan kepada Allah s.w.t) sebagai berikut:

Raja’ orang awam ialah sebaik-baik tempat kembali dan memperolehi ganjaran pahala, raja’ khawass ilah mencapai keredhaan dan kedekatan dengan Allah s.w.t sementara raja’ khasul khawass ialah tamkin dalam syuhud serta bertambah peningkatan terhadap rahsia-rahsia Allah s.w.t yang merupakan Raja Yang DiSembah.

Kaum Sufi adalah kaum melakukan amal kerana ingin mendapatkan surga atau kerana takutkan neraka, seperti dalam satu riwayat tentang satu kumpulan ahli ibadat yang ditemui Nabi Isa a.s : Nabi Isa a.s bertanya “ Siapakah kamu? “. Mereka menjawab : Kami adalah pencinta kepada Allah . Kami tidak menyembah Allah kerana takut nerakaNya dan tidak pula kerana rindu kepada surganya, akan tetapi kerana cinta kami kepadaNya dan membesarkan keagunganNya . Maka Nabi Isa a.s pun berkata : Kamu adalah wali-wali Allah yang sebenarnya . Sesungguhnya aku diperintah untuk berada bersamamu dan menyeru yang lain.

Kaum Sufi mengenal Islam dan melaksanakan syariatnya melalui pengalaman-pengalaman yang dibuka oleh Allah untuk melihat kebesaranNya. Lalu mereka mendapat didikan melalui para waliyullah , para nabi a.s ( secara ladunni) dan melalui ilham daripada Allah s.w.t sendiri. Banyak dari ilmu para Sufi adalah melalui jalan kasyaf seperti yang ditunjuki oleh hadiths:

Kalaulah bukan kerana syaitan yang mengerumuni hati anak Adam , nescaya mereka akan dapat melihat kerajaan langit .

Percanggahan pendapat tentang keberadaan alam ( dari aspek wujudnya) sebenarnya timbul daripada keadaan atau ahwal seseorang manusia itu seperti berikut:


Keadaan/Ahwal

Natijah / Kesan

Rasional

“Tauhidic Intellectuality” ( meminjam kata Muhammad Uthman Muhammady)

Fana’

Wihdatus Syuhud (meminjam kata Ahmad Sirhind)

Fana’ baqa’ billah *

Wihdatul wujud ( dinisbahkan kepada Ibn Arabi tetapi istilah ini sebenarnya datang dari Awahudin Kirmani)

*ahli mistik (Sufi) Jawa ada istilah yang lebih ekstrim iaitu “manunggaling kawula Gusti” – bersatu dengan Yang Maha Esa – tapi itu dari segi bahasa sebab mereka pun tahu hamba tetap hamba dan Tuhan tetap Tuhan , tidak akan bersatu dalam ertikata hulul.

VI. Ilmu Yang Tertinggi dan Nafsu Yang tertinggi

Kebersihan jiwa sangat penting seperti yang disebut dalam al-Quran surah…AsSyams 9-10…..:

Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotorinya.

Maka , bahagian batiniah jiwa terletak kepada lataif-lataif yang banyak dihurai dalam kitab-kitab tasawuf khasnya zaman Ahmad Sirhind dan Shah Waliyullah Dehlawi . Penyucian lataif bermakna penyucian dalaman dan ini dilakukan dengan melaksanakan zikir-zikir tertentu . Kedudukan nafsu adalah seperti berikut:

Jenis Nafsu

Kedudukan

Kamaliyah

Surga

Mardhiah

Surga

Rodhiah

Surga

Mutmainnah

Surga

Mulhamah

Neraka

Lawwamah

neraka

Ammarah

neraka


Jelas bahawa hanya mereka yang mencapai nafsu mutmainnah atau lebih tinggi lagi yang dapat dijamin ahli surga, sedangkan bagi yang lain , penempatan mereka adalah di dalam neraka. Terdapat 70 lebih cabang iman dan seorang salik harus memperbaiki semua cabang tersebut atau secara amnya membuang semua sifat mazmumah dan menggantikannya dengan semua sifat-sifat mahmudah. Zakaria Ansari seorang tokoh ahli Sufi abad ke-12 ada menulis sebuah kitab yang menghuraikan secara perinci 100 maqam peningkatan perjalanan ahlis sufi ini bertajuk Manazil As Sairin. Hubungan diantara lathaif yang berada dalam diri manusia dan alam lain dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Bagi seseorang Sufi keikhlasan yang tertinggi akan menghasilkan keredhaan Allah s.w.t yang tertinggi. Jalan singkat dan mudah untuk mencapai keikhlasan tertinggi ini ialah melalui fana’ dan fana’ baqa’ billah apabila melaksanakan sesuatu ibadat . Dengan cara “meniadakan diri” atau “mematikan diri sebelum mati” , maka Tuhanlah yang mebnjadi sumber segala gerak, fikir, tenaga dan perbuatan amalan atau ibadat itu, maka tidak aka nada dakwa-dakwi lagi tentang siapa , bagaimana dan pahala amalan tersebut. Dalam bahasa mudah Sufi , mereka sebut fana’ baqa’ billah ini sebagai “ memulangkan amanah kepada yang Empunya amanah”. Jika seseorang dapat melakukannya sepanjang masa , maka Sufi ini sudah mencapai “solat daim”.Mereka yang dapat mencapai solat daim sudah pastinya akan dapat berhubung dengan Allah s.w.t sepanjang masa dan oleh itu menjadi “alim Rabbani”. Dia dalam keadaan sentiasa berishtikharah dalam perbuatannya dan dia sentiada dalam keadaan fana’ atau fana’ baqa’ billah. Kita akan dapat gambaran dariapada keadaan ini ( ahwal) para waliyullah seperti yang dihurai dalam Kashaf al-Mahjub (oleh al-Hujwiri) , al Jami’ Karamatil Auliya’ (oleh Yusuf Nabhahani) dan Tazkiratul Auliya (oleh Faridudin Attar) tetapi juga dalam biografi kehidupan Ibn Arabi ( yang menulis Fususu al Hikam dan kitab lain dalam keadaan fana’) dan Abu Said Abil Khayr. Keikhlasan merupakan kunci agama. Jika solat adalah tiang agama, maka ikhlaslah tiangnya solat. Pentingnya keikhlasan di sebut dalam banyak ayat al-Quran seperti ayat 11 surah AzZumar, surah 14 surah AzZumar, ayat2 surah azZumar , ayat 5 surah Al Bayyinah dan ayat 110 al-Kahf.

VII. Kayukur Tahap Pencapaian Sufi ( khasnya Salik atau pemula)

Huraian ini penting bagi mereka yang tidak terlibat dengan perjalanan Sufi atau menjadi ahli mana-mana kumpulan tarekat muktabar. Tahap pencapaian maqam dan ahlwal murid diberi perhatian khas oleh guru mursyid. Tanpa kekuatan batiniah ( kasyaf , ilham dan sebagainya) tidak mungkin seseorang guru mursyid itu melihat perkembangan katakan 30 atau ratusan bilangan muridnya. Antara tahap yang agak tinggi ialah mendapat nama rahsia . Dalam erti lain , nama yang seseorang itu dikenali di langit. Ini mempunyai dalil , antaranya Nabi s.a.w sendiri dipanggil Ahmad di langit dan Muhammad di bumi, dan Uways al-Qarni adalah nama dilangit sedangkan namanya di bumi ialah Abdullah. Selalunya peningkatan ke makam yang tinggi diikuti dengan pembai’ahan dan pengijazahan yang pelbagai, samada daripada Rasulullah s.a.w sendiri malahan daripada isteri baginda seperti Saidatina Aisyah r.a dan Jibrail a.s . Peningkatan ini diikuti dengan perjumpaan dengan para anbiya’ , malah 313 Rasul a.s dan juga seluruh malaikat yang penting , termasuk ahli Badar r.a dan ahli Uhud r.a. Seseorang itu mungkin mencapai tahap dianugerahkan Selawat sendiri, Istigfar khusus ( ini mempunyai dalil sebab Nabi Adam a.s sendiri diberi istigfar khusus oleh Allah s.w.t , juga Nabi Yunus a.s ) dan doa-doa khusus . Lampiran 3 memberikan sedikit penerangan tentang amalan dan kayu ukur pencapaian seseorang Sufi . Ilmu-ilmu yang rahsia (asrar) juga akan dianugerahkan kepada seseorang yang mencapai maqam tinggi seperti ilmu ibaratul mithal iaitu melihat dirinya sebagai lokus kosmologi alam semesta. Pada tahap mengenal diri yang tinggi ini , salik ini akan dapat menghantar ruhnya ke setiap penjuru alam.

Para guru Sufi yang mursyid pula merupakan repositori hikmah. Kelestarian ummah terletak kepada golongan ini sebab mereka yang diberikan hikmah maka sebenarnya mereka diberikan kebajikan atau kebaikan yang banyak sekali. Sebagai contoh , betapa banyak pun pakar ekonomi atau pemenang Hadiah Nobel dalam bidang ekonomi , krisis ekonomi yang teruk tetap berlaku di Amerika Syarikat. Dunia sekrang tidak ketandusan pelbagai pakar sains tulin, sains keras dan sains lembut , tetapi sebenarnya ketandusan ahli hikmah. Daripada golongan Sufi ini juga lahir individu atau kelompok afrad , muhaddatsun, abdal, akhyar , nuquba’, nujuba’ , rajabiun dan wali qutub. Kedudukan ini sudah cukup tinggi untuk meraih keberkatan dalam kehidupan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t dalam surah Ar Rahman ayat 46 :

Orang yang takut kepada Tuhannya diberi dua surga.

Satu surga di dunia dan satu lagi di akhirat. Dalilnya surga dunia ialah wujudnya taman-taman surga yang terdiri daripada majlis ilmu dan majlis zikir. Begitu juga tempat tertentu yang disebutkan dalam hadiths antaranya Raudah yang berada di dalam Masjidun Nabawi.

VIII. Kesimpulan

Dalam zaman moden yang serba mencabar dan batiniah Islam makin terhakis ( apalagi yang zahir seperti pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara) , kekuatan ummah semakin merosot dan jihad an nafs ditinggalkan , maka tidak ada jalan lain untuk “menggenggam bara” melainkan membangkitkan semula sunnah , amalan batin Islami dengan bermula melalui jalan rasionalisasi dan konsep Ketuhanan. Jika manusia mengenali Tuhannya maka mudah untuk mereka melaksanakan apa yang disuruh oleh Tuhan dan mendapat hikmah terhadap perbuatan , pelaksanaan dan akarumbi maksud kehidupan itu sendiri. Dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi merupakan soalan falsafah yang telah dikitarsemula dan hanya jalan ahli Sufi yang akan dapat memberikan jawapannya. Itu sebabnya jalan Sufi juga dipanggil jalan mengenal diri , kerana dengan mengenal diri maka Tuhan akan dapat dikenal (mafhum hadiths).

Jalan Sufi , jalan yang ditempuh oleh semua para waliyullah merupakan jalan yang membawa kepada Qalbin Salim sebab “tidak ada kekhuatiran dalam diri mereka “ (surah Yunus , ayat 62-63). Jalan tasawuf mereka banyak dibincang dalam kitab-kitab muktabar dalam tiga peringkat iaitu: i) Bahagian awal – membahas tentang memperbetulkan amal ibadah , kusyu’ serta adab . ii) Bahagian pertengahan – membicarakan cara mujahadah diri serta penyucian diri , hati serta ahwalnya , menghilangkan sifat mazmumah dan menggantikan dengan sifat mahmudah. Kedua-dua bahagian (i) dan (ii) dihurai dalam kitab Ihya’ karangan Imam al-Ghazali dan Qutul Qulub karangan Abu Thalib Makki dan seumpamanya. Ilmu ini dinamakan ilmu muamalah. (iii) Bahagian akhir –membicarakan tentang makrifat , rabbaniyah , ilmu wahbiyyah , dzauq wujdaniyyah serta hakikat kasyaf. Sebahagian besar kitab karangan Ibn Arabi dalam kategori ini contohnya Futuhat al Makiyyah dan Fushush al Hikam. Kitab Insan Al kamil karangan Abdul Karim Jili juga termasuk dalam kategori ini. Kitab-kitab ini harus dipelajari secara berguru khasnya guru yang mursyid. Ilmu bahagian ini dinamakan ilmu makrifat.

Ilmu Sufi adalah ilmu yang haq , sebagaimana alam ghaib itu juga adalah haq, malah lebih kekal daripada alam fizikal ini. Kehebatan sains dan teknologi jika tidak islami ( contohnya proses PengIslaman Ilmu tidak dilaksanakan) menjadi Istidraj , bukan anugerah. Jika demikian , semakin tinggi sains dan teknologinya semakin pula bertambah masalah ekonomi dan masalah sosialnya dan semakin runtuh akhlak masyarakatnya. Ini berlaku kerana ummah sendiri telah meninggalkan aspek tarekat, hakikat dan makrifat dalam beragama sehinggakan hanya menekankan aspek syariat sehinggakan menghablur menjadi ritual kehidupan. Kontroversi timbul apabila terdapat “ulama” yang tidak pernah melalui jalan Sufi lalu memberi tohmahan dan pemfitnahan kepada golongan Sufi. Banyak buku ditulis bagi menjawab tohmahan terhadap pertuduhan yang melulu ini dan pada zaman moden ini tulisan ulama Mekah yang terkenal ( meninggal dunia 29 Oktober 2004) ialah Syed Muhammad Al-Alawi al-Maliki yang menulis kitab “ Mafahim Yajibu An Tusohhah” ( Kefahaman Yang Wajib diPerbetulkan). Antara tulisannya dalam kitab ini menyatakan:

Sesungguhnya Tasawwuf telah teraniaya , ditohmah dan dipandang serong. Tidak ramai yang memandangnya dengan pandangan tepat dan betul. …. Ramai orang yang mengaku dan mendakwa mereka di atas hamparan kebenaran tetapi kebenaran itu sendiri berlepas diri daripada mereka…..Mereka berkata : Sifulan tidak boleh dipercayai , hanya kerana dia seorang Sufi. Yang menghairankan orang yang begitu lancang mencaci tasawwuf dan menentang ahli Sufi mengutip kata-kata dan perbuatan ahli Sufi untuk dijadikan teks ucapan dan pengajaran mereka di atas mimbar-mimbar. Mereka berkata : telah berkata Fuhail ibn Iyad , telah berkata Junaid al-Baghdadi, telah berkata Sahl al Tustari dan seterusnya. Mereka inilah yang telah melayakkan diri mereka menerima gelaran yang disifatkan oleh Rasulullah s.a.w sebagai “ Orang yang kenyang makan apa yang tidak diberikan kepadanya , bagaikan orang yang memakai dua helai baju palsu”.

Bukti tentang Sufiphobia orang Islam sendiri terhadap golongan Sufi khasnya di kalangan pengkaji moden ( berbanding pengkaji tradisional) ialah sedikitnya orang Islam yang mengkaji Sufi handalan seperti Ibn Arabi, Sahl Tustari , Hakim Tirmizi dan lain-lain (lihat Lampiran 4). Keadaan ini harus diperbetulkan.

Sekian, wallahu a’lam bissawab.

Rujukan

Laleh Bakhtiar , 1993. God’s Will Be Done (Vol 1-3) , Kazi Publication menghuraikan simbol dan ennegram Sufi dan hubungannya dengan psikologi. Beliau juga merupakan wanita Barat pertama yang menterjemahkan Al-Quran dalam Bahasa Inggeris.Ken Lizzio ,2007 . Ritual and Charisma in Naqshabandi Sufi Mysticism , capaian atas tali:http://www.anpere.net/2007/3.pdfMuhammad Uthman El-Muhammady , 2003 Konsep Nur Muhammad di Dunia Melayu, atas talianhttp://www.geocities.com/traditionalislam/Nur_Muhammad.htmAbdul Qadir Isa , Haqaia at Taswuf – terjemahan Mustafa Hussain at Taib ,2007 tanpa penerbit.

Lampiran 1 (Ken Lizzio , 2007)


Lampiran 2 – Ken Lizzio (2007)


Lampiran 3

BEBERAPA BID’AH HASANAH* AMALAN SUFI YANG TELAH DITERAPKAN DALAM MASYARAKAT MELAYU

1. WIRID –WIRID CONTOHNYA AURAD SH. AHMAD AL-QUSASYI , HIZIB-HIZIB

2. AMALAN-AMALAN SALAWAT KHASNYA DARIPADA DALAILUL KHAYRAT OLEH AL-JAZULI DAN SALAWAT DIBA’IE

3. AMALAN MEMUJI NABI S.A.W MELALUI BACAAN BARZANJI

4. DOA-DOA CONTOHNYA DOA NABI KHIDR A.S YANG DIIJAZAHKAN KEPADA SH. ABUL ABBAS AL-MURSI , GURU KEPADA IBN ATHAILLAH AS-SAKANDARI :

Ya Allah, ampuni umat Muhammad , Ya Allah kasihi umat Muhammad . Ya Allah , tutupi kesalahan umat Muhammad . Ya Allah, bantulah umat Muhammad.

5. CARA BERKHALWAT , BERTALQIN , BERWIRID DAN SEBAGAINYA TERMASUK MELAKUKAN SAMA’ DAN TARIAN BERPUTAR ( TAREQAH AL-MAWLAVI)

6. MELAKUKAN TAHLIL PERINGATAN ATAU HAUL CONTOHNYA UNTUK KHADIJAH R.A , SAHABAT TERTENTU ATAU PARA WALIYULLAH SEPERTI SH. ABDUL QADIR JILANI


*ini boleh diterima malah merupakan sunnah khulafa’ ar Rasyidin dimana Saidina Umar r.a merupakan sahabat yang paling banyak membuat bid’ah hasanah tersebut.

Shahidan Radiman

Pusat Pengajian Fizik Gunaan

Fakulti Sains dan Teknologi

UKM , Bangi 43600 , Selangor D.E

E-mail: shahidan@ukm.my

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

MANUNGGALING KAWULA GUSTI: 140 AJARAN DAN PEMIKIRAN SYEIKH SITI JENAR

Salasilah Keturunan Nabi Muhamad - Kedatangan Imam Mahdi

Imam Mahdi Itu Dari Malaysia ?